Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
  -Förvaltningsanalys
  -Drift och underhåll
  -Energi
  -Kvalitet och miljö
  -Systemintegration
 
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus
 
Energi
 
Inom området energi jobbar vi aktivt med att ge våra kunder full kontroll över sin energiförbrukning och därmed indirekt sina kostnader. Eftersom energikostnaderna ofta är de största kostnadsposterna (efter lönekostnaderna) finns betydande besparingspotentialer inom framför allt uppvärmning, el och ventilation. 

Många fastigheter var vid byggnationen bra konstruerade, men har sedan anpassats och byggts om i olika etapper. Detta faktum gör det svårt att veta hur och när installationerna fungerar optimalt. 

Våra erfarenheter inom detta område är att helhetssyn på systemen, tillsammans med förståelsen att varje byggnad är unik, är de viktigaste egenskaperna för att skapa goda boende- och arbetsmiljöer för våra kunders kunder. Att detta sedan resulterar i korta payoff-tider och en bättre driftekonomi minskar inte möjligheterna till förbättrade driftnetton och därmed högre avkastning.
 


Energikälla