Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
  -Förvaltningsanalys
  -Drift och underhåll
  -Energi
  -Kvalitet och miljö
  -Systemintegration
 
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus
 
Förvaltningsanalys
 
Inom området Förvaltningsanalys jobbar vi med arbetsverktyg för att våra kunder ska få full kontroll över sin förvaltning. För att kunna fatta rätt beslut krävs mycket information. Vi samlar in information som efter bearbetning enkelt och överskådligt presenteras för vår beställare. Att som beställare kunna erhålla:

- en god överblick över fastigheterna
- strategiska nyckeltal
- lättillgänglig information
- ökad handlingsberedskap 

ger våra kunder stora mervärden som vida överstiger vårt arvode. Vår styrka inom detta område är att vi kan jobba med analyser på såväl intäktssidan som kostnadssidan samt utföra jämförelser, upprätta strategier osv. 

Vi är väl medvetna om att dessa typer av uppdrag kräver ett stort förtroende mellan båda parter. Detta ser vi dock inte som något negativt, utan vi kan bara konstatera att allt fler fastighetsbolag blir mer öppna och benägna att söka stöd och utveckling inom detta område.
 


Betalningsströmmar