Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
  -Förvaltningsanalys
  -Drift och underhåll
  -Energi
  -Kvalitet och miljö
  -Systemintegration
 
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus
 
Drift och underhåll
 
Att ha tillgång till aktuella uppgifter om fastigheter och hur verksamheten bedrivs är en av de mest fundamentala funktionerna i en förvaltningsorganisation. Det gäller inte bara att ha kontroll över ekonomin, utan även över den fysiska fastighetens svaga och starka sidor. 

Många förvaltningsorganisationer står dagligen inför olika problemställningar vilka kräver rätt lösning. Att förfoga över aktuell information om fastigheten, installationerna och verksamheten brukar normalt leda till att man kan spara såväl tid som pengar.

Det är av stor betydelse att fastigheters funktioner och system bibehåller sin ursprungliga prestanda. För att få kännedom om denna kan man t.ex. göra s.k. statusbesiktningar av olika slag. 

Vi kan hjälpa våra kunder med att samla in och strukturera de uppgifter som krävs för att bedriva en effektiv förvaltning. Inom Mediatus har vi kunskapen, erfarenheten och de rätta verktygen för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förenkla den dagliga driften.
 


Underhåll