Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus
 
Vårt arvode
 
Vårt arvode utgår per upparbetad timme och är beroende på typ av uppdrag. Oftast lämnar vi budgetpris eller fasta priser på väl definierade uppdrag.

Vi kan även tänka oss s.k. incitamentsavtal som baserar sig på den besparingspotential vi kan åstadkomma i Er verksamhet.
 


Det finns goda möjligheter att påverka de faktorer som inverkar på avkastningen, vilket leder till bättre driftnetton.