www.mediatus.se/kontraktsanalys
- kvalificerade analyser av lokalhyreskontrakt via Internet
       
     
 
Vi erbjuder...
Med vår hjälp...
Vad vill du...
Vår arbetsgång
Kunder/Arvode
Kontakta oss
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus/Kontraktsanalys 
 
Välkommen till www.mediatus.se/kontraktsanalys!

Vi erbjuder dig att spara/tjäna mycket pengar på dina lokalhyreskontrakt - kontakta oss innan du skriver på!
 
Vi är ett ungt snabbväxande interaktivt kunskapsföretag som specialiserat sig på att förbättra ditt viktiga besluts- och förhandlingsunderlag t ex inför nytecknande eller omförhandling av lokalhyreskontrakt. Vi ser till att du blir minst lika eller bättre förberedd än din motpart i förhandlingarna - snabbt och enkelt via Internet i Sverige! 

Informationsblad om Mediatus Kontraktsanalys som PDF-dokument.

Lokalkostnader - ett stort ekonomiskt åtagande
Hyresavtal sträcker sig över en lång tid och under avtalstiden förändras förutsättningarna för ett nytt avtal. Avtalen representerar ett avsevärt ekonomiskt värde och är normalt ett flerårigt ekonomiskt åtagande för dig och ditt företag. Lokalkostnaden är oftast den näst största kostnadsposten efter löner och av den anledningen av central betydelse för flertalet företag och organisationer. 

Kvalificerade analyser av lokalhyreskontrakt
Vi utför oberoende analyser och beräkningar samt tar fram förhandlingsunderlag för alla som bedriver sin verksamhet i förhyrda lokaler eller som äger fastigheter med lokaler för uthyrning. Vi ser till att du får ett bra besluts- och förhandlingsunderlag inför dina kommande förhandlingar samt hjälp vid förhandlingar om du så önskar. 

Genom en kombination av kvalificerade analyser och aktuell marknads- och fastighetsinformation skapar vi goda förutsättningar för en framgångsrik förhandling, eftersom du enkelt kan erhålla ett bra underlag av just ditt kontrakt från oss. Det är en mycket värdefull information som du kan ha verkligt bra nytta av och spara mycket pengar på!

Ett exempel:
Hyrd yta är 1 000 kvm och nuvarande hyresnivå är 1 000 kr/kvm. Omförhandling ska ske och hyresvärd kräver 1 250 kr/kvm för ett 3-årskontrakt, efter genomförda anpassningar på 300 000 kr. Rådande marknadshyra på orten är ca 1000 – 1100 kr/kvm. 

Våra analyser och rådande marknads- och fastighetsinformation ger en ny beräknad hyresnivå på ca 1 110 kr/kvm d v s ger dig en besparingspotential på totalt 380 000 kr! Denna besparingspotential är nuvärdet på mellanskillnaden mellan hyresvärdens krav och vår nya beräknade hyresnivå, vilken du kan använda för att motivera en ny lämplig hyresnivå.