Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
  -Förvaltningsanalys
  -Drift och underhåll
  -Energi
  -Kvalitet och miljö
  -Systemintegration
 
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus
 
Våra arbetsområden
 
Mediatus tillhandahåller stöd inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning - vi förstärker dina egna resurser! Vi hjälper fastighetsägare att göra anpassade analyser, utredningar, inventeringar och tillhandahåller rådgivning inom fastighetsförvaltning.
Förvaltningsanalys
- Kontraktsanalyser 
- Nyckeltalsanalyser 
- Driftnettoanalyser
- Förvaltningsanalyser
- Investeringsanalyser
- Livscykelanalyser
- Marknadsanalyser
- Förvaltningsplaner 
- Förvaltningsstrategier
- Informationsstrategier
- Benchmarking av
  fastighetsföretag
- Förvaltningsutveckling 
- Utredningar 
- Projektledning
Drift och underhåll
- Statuskontroller/besiktningar
- Underhållsbesiktningar och underhållsplaner
- Underhållsstrategier
- Upphandling och kontroll av
  förvaltningsentreprenader (Aff)
- Förvaltningskontroll
- System för periodisk kontroll
- Drift- och
  underhållsinstruktioner
- Utredningar 
- Projektledning
Energi
- Nyckeltalsanalyser
- Energi- och driftoptimeringar
- Genomgång av befintliga och
  nya avtal
- Energianalyser/mätningar
- Effektiviseringsförslag
- Uppföljning/analys/statistik
- Utredningar
- Projektledning
Kvalitet och miljö
- Miljöinventeringar
- Miljöundersökningar
- PCB-inventeringar
- Undersökningar vid köp och
  avyttring
- Kvalitetshandböcker inom
  fastighetsdrift och förvaltning
- Utredningar
- Projektledning
Systemintegration
- Upphandlingar
- Utbildningar
- Ajourhållning av befintliga och
  nya programvaror
 
Av erfarenhet vet vi att en effektivare förvaltning höjer kvalitén och avkastningen på dina fastigheter. Mediatus tjänster och produkter leder till ett effektivare och ett mer lönsamt fastighetsföretagande.