Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
  -Förvaltningsanalys
  -Drift och underhåll
  -Energi
  -Kvalitet och miljö
  -Systemintegration
 
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus
 
Kvalitet och miljö
 
På senare år har ett ökat behov av kunskap om de egna fastigheternas miljöbelastningar växt fram. Delvis p.g.a. den nya Miljöbalken som trädde i kraft 2000-01-01, men även genom kundernas egna ökade miljömedvetande.

Idag är det mer eller mindre en självklarhet att aktivt bedriva utvecklingsarbete inom områdena kvalitet och miljö. Såväl kunderna som lagstiftningen ställer allt högre krav på fastighetsägarna och för oss är det en självklarhet att detta tänkande ska vara en naturlig del i alla våra uppdrag.

Flertalet av oss på Mediatus har utbildats enligt ”Miljöstatus för byggnader” och är diplomerade och certifierade inom detta område. Att som hyresvärd kunna visa och lämna relevanta uppgifter eller garantier om hur läget är och hur det kommer att förbättras blir allt viktigare i framtiden. Att få rutiner och system för fastigheternas miljöstatus skapar även ett bra underlag inför t.ex. upprättandet av miljöprogram och underhållsplaner. 

Vad som är viktigt att känna till är att ett miljöarbete inte slutar i och med att en miljöinventering eller undersökning har genomförts - det är egentligen då arbetet börjar.
 


Ren natur