www.mediatus.se/kontraktsanalys
- kvalificerade analyser av lokalhyreskontrakt via Internet
       
     
 
Vi erbjuder...
Med vår hjälp...
Vad vill du...
Vår arbetsgång
Kunder/Arvode
Kontakta oss
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus/Kontraktsanalys 
 
Vad är ett lokalhyreskontrakt?
 
Ett lokalhyreskontrakt är vanligtvis ett skriftligt avtal mellan minst två parter som fördelar det ekonomiska utfallet (nytta, risk och förräntning) mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyreskontraktets storlek (marknadshyran) beror främst på lokalens läge (A, B eller C-läge), storlek och standard. Genom kontraktet fördelas rättigheter och skyldigheter mellan parterna. I princip råder avtalsfrihet vid förhyrning av lokaler, men vissa ramar ges dock av lagstiftningen som anger att hyran ska vara skälig i jämförelse med likvärdiga kontrakt. Är ditt kontrakt det? Är ditt förhandlingsunderlag bra?  Kan det göras bättre? Tror du att det kan göras bättre är du välkommen att kontakta oss!

Vår arbetsgång
 
Vi har en arbetsgång som vi oftast tillämpar för att tydliggöra vår oberoende roll. Detta eftersom vi enbart gör beräkningar/analyser via Internet inom detta område. Vi kan vid behov tillhandahålla stöd vid förhandlingar. Vi illustrerar vårt arbete i ett antal punkter:

1. Vi eller du tar kontakt via e-post.

2. Vi tar tillsammans reda på vad som behöver beräknas/analyseras, se exempel på sidan Med vår hjälp

3. Du skickar ditt kontrakt/kontraktsförslag och senaste hyresavin till oss via e-mail eller per post, se sidan Vad vill du

4. Vi återkommer omgående med ett budgetpris, bekräftar uppdraget och skickar snarast möjligt en tydlig och enkel sammanställning på våra beräkningar och analyser till dig 

Detta är en arbetsgång som fungerar bra och som vi gärna tillämpar, eftersom vi vet att den sparar tid och pengar för båda parter! Om du så önskar kan vi tillhandahålla "dygnet-runt-service" via Internet som stöd för dig i dina viktiga förhandlingar.