www.mediatus.se/kontraktsanalys
- kvalificerade analyser av lokalhyreskontrakt via Internet
       
     
 
Vi erbjuder...
Med vår hjälp...
Vad vill du...
Vår arbetsgång
Kunder/Arvode
Kontakta oss
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus/Kontraktsanalys 
 
Vad vill du...
 
...att vi ska hjälpa dig med? Här kan du snabbt och enkelt själv beställa de tjänster du har behov av. Kryssa i de delar du vill att vi ska utföra, fyll i de för kontraktet viktiga uppgifterna nedan. Alternativt kan du skicka kontraktet per post tillsammans med senaste hyresavin. Vi återkommer med ett budgetpris så fort som möjligt och naturligtvis handläggs alla dina uppgifter anonymt.

Ange ditt önskemål om besparingar på ert lokalhyreskontrakt: 

granska lokalhyreskontrakt

ta reda på vad som är den mest sannolika hyran för en lokal eller fastighet vid nytecknande, omförhandling, eller överlåtelse av kontrakt

beräkna/analysera vad det nya hyresbehovet bör vara vid hyresgästanpassning av lokaler, om, ny eller tillbyggnad

beräkna/analysera nuvärdet (värdet idag) av hyreskontrakt eller kontraktsförslag som räknas upp med index eller med procentuell utveckling för den kommande kontraktstiden för olika hyresnivåer

simulera kontrakt eller kontraktsförslag

beräkna/analysera vilken hyra eller hyresutveckling som behövs för att ge ett nytt kontrakt samma lönsamhet som ett tidigare kontrakt

beräkna/analysera hur nuvärdet på kontrakt förändras av hyresrabatter och hyrestrappor

följa upp förvaltningsresultat eller ha som underlag inför en fastighetsvärdering

bistå med stöd vid hyresförhandlingar

Vänligen fyll i de viktiga uppgifterna om kontraktet här nedan!

Inflationsantagande: % Kalkylränta: %

Typ av kontrakt:

Index med uppräkning  %
Procentuell med uppräkning  % per år

Hyrd yta:  kvm

Kontraktstid 
börjar 
slutar 

Antal hyresdebiteringar per år: 
Utgående hyra:  kr/kvm

Typ av lokal: 
om annan lokal - ange vad 

Kryssa i vad som ingår i hyran:
 
uppvärmning snöröjning
varmvatten  fastighetsskatt
VA  inre underhåll
kyla  inredning
el  datanät
trappstädning  bevakning/larm
städning av lokal annat
sophämtning
om annat ingår - ange vad 

Ange övriga upplysningar samt eventuella tillägg till hyran, exempelvis fastighetsskatt eller index: 

Ange följande uppgifter:
 
Företag:
Kontaktperson:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefon:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post: