www.mediatus.se/kontraktsanalys
- kvalificerade analyser av lokalhyreskontrakt via Internet
       
     
 
Vi erbjuder...
Med vår hjälp...
Vad vill du...
Vår arbetsgång
Kunder/Arvode
Kontakta oss
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus/Kontraktsanalys 
 
Med vår hjälp...
 
...kan du förbättra ditt beslutsunderlag och därmed ge dig och ditt företag möjligheten att spara mycket pengar t ex inför kommande hyresförhandlingar. Förberedda förhandlingar leder oftast till bra resultat och den framgångsrika förhandlingen grundar sig på en samlad kunskap, erfarenhet och en gedigen marknadskännedom. Vi kan erbjuda dig ett antal värdefulla tjänster, som ser till att du är lika förberedd eller bättre förberedd än din motpart i förhandlingen genom att:
· granska lokalhyreskontrakt
· utföra analyser efter våra kunders önskemål om besparing under kontraktstiden, per år eller per kvm
· ta reda på vad som är den mest sannolika hyran för en lokal eller fastighet vid nytecknande, omförhandling, eller överlåtelse av kontrakt
· beräkna/analysera vad den nya hyresnivån bör vara vid en hyresgästanpassning av lokaler eller vid om, ny eller tillbyggnad
· beräkna/analysera nuvärdet (värdet idag) av ett hyreskontrakt eller kontraktsförslag som räknas upp med index eller procentuell utveckling för den kommande kontraktstiden för olika hyresnivåer
· utföra simuleringar och kontroller av kontrakt eller kontraktsförslag
· beräkna/analysera vilken hyra eller hyresutveckling som behövs för att ge ett nytt kontrakt samma lönsamhet som tidigare kontrakt
· beräkna/analysera hur nuvärdet på kontrakt förändras av hyresrabatter och hyrestrappor
· följa upp förvaltningsresultatet eller ha som underlag inför t ex en fastighetsvärdering
Dessutom kan vi tillhandahålla stöd vid förhandlingar. Vi som utför beräkningarna har specialiserat oss på ekonomiska beräkningar, analyser och utredningar av lokalhyreskontrakt. Tillsammans har vi gedigna kunskaper, goda kontakter och lång erfarenhet av fastighetsbranschen i Sverige samt är utbildade högskole- och/eller civilingenjörer inom bygg- och fastighetsekonomi.