www.mediatus.se/kontraktsanalys
- kvalificerade analyser av lokalhyreskontrakt via Internet
       
     
 
Vi erbjuder...
Med vår hjälp...
Vad vill du...
Vår arbetsgång
Kunder/Arvode
Kontakta oss
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus/Kontraktsanalys 
 
Våra kunder
 
Våra kunder är företag, organisationer och fastighetsägare som hyr eller äger fastigheter med lokaler för intern och extern uthyrning på fastighetsmarknaden i Sverige. Analyserna utförs främst för kontor, butiker, industri, produktion, lager o s v. Gemensamt för våra kunder är att de har behov av visst stöd med oberoende beräkningar av lokalhyreskontrakt, tillgång till bra beslutsstöd och hjälp vid förhandlingar. De vanligaste typerna av fastigheter som vi analyserar lokalhyreskontrakt för är, hyres, industri och specialfastigheter.

Vårt arvode
 
Vi är ett ungt oberoende interaktivt kunskapsföretag som baserar vårt arvode på kontraktets storlek och på vad du vill att vi ska beräkna eller analysera - vilket du anger på sidan Vad vill du.  Oftast lämnar vi ett budgetpris eller fasta priser på väl definierade uppdrag. Vi har som regel att inte utföra någonting förrän vi och kunden har kommit överens om uppdragets omfattning.

Vi kan även tänka oss s k incitamentsarvode som beror på den besparingspotential vi kan åstadkomma för dig och din verksamhet, dessa baseras främst på kontraktets storlek och hyresnivån.