Mediatus Förvaltningsutveckling 
- för ett framgångsrikt fastighetsföretagande!
       
     
 
Startsida
Om Mediatus
Arbetsområden
Kunder/Referenser
Modeller
Arvode
Kontakt/Kompetens
Nyheter
 
 
 
Kontraktsanalys
 
 
 
info@mediatus.se
 
Copyright 1998-2009
Mediatus 
 
Välkommen till Mediatus!
 
Mediatus har ett starkt entreprenörskap, nytänkande, stort kontaktnät, kreativitet och kan medverka i proaktiv utveckling och förvaltning av kommersiella och offentliga fastigheter för att minst uppfylla och helst överträffa våra kunders och investerares behov av:
 

- Fastighetsanalys

Vi utarbetar systematiska analyser för varje specifik fastighet, som alltid utgår ifrån kundens förutsättningar. Här hittas oftast felkällor d v s vad som bör förbättras. Genom vår kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda analys och rådgivning med ett helhetsperspektiv.
 

- Fastighetsutveckling

Med rätt sammansättning av hyresgäster/lokaler ökar såväl attraktionskraften som värdet, vilket ökar potentialen för både hyresgäster och fastighetsägaren. Mediatus letar efter utvecklingspotentialer. Vi kan vara behjälpliga från tidiga skeden till genomförande. Alla fastigheter har olika förutsättningar och därmed skilda utvecklingsmöjligheter.

- Fastighetsförädling

Är ni en fastighetsägare med en outnyttjad råvind? Undrar ni vilka dolda tillgångar som kan finnas i er fastighet? Finns det andra delar av huset som kan förädlas? Vi erbjuder er fullständiga lösningar för fastighetsförädling. Det som tidigare analyserats och bedömts kunna utvecklas, ger tillgångar som kan kapitaliseras.

- Fastighetsförvaltningsutveckling

Mediatus kan med sin kompetens och sitt nätverk hjälpa er att uppnå en resultatrik förvaltningsutveckling - en fungerande teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning som skapar möjligheter till ett framgångsrikt och värdeskapande fastighetsföretagande. Förvaltningsplaner är oftast nyckeln till att även den löpande förvaltningen går i rätt riktning.

- Rådgivning vid kommersiella fastighetstransaktioner

Gedigen kunskap om fastighetsmarknaden och erfarenheter av densamma i kombination med vårt mycket stora kontaktnät - hjälper oss att genomföra det vi företar oss. En genomarbetad affärsplan gör det lätt för dig att följa vår väg från idé till genomförd affär. Vi kan agera rådgivare både vid köp och försäljning av kommersiella och offentliga fastigheter.

Mediatus utgångspunkt:

Våra uppdrag har sin utgångspunkt i att de råd vi ger skall leda till ökad lönsamhet. Vi har goda kunskaper inom teknik, ekonomi och fastigheter, vilket behövs för såväl intäktsoptimering som kostnadsminimering.
De flesta rådgivarna inom fastighetsbranschen säger att man ska nischa sig på fastighetsmarknaden, vilket också har gjorts i stor utsträckning. Till sist kommer alla att ha specialiserat sig - så att bara helheten återstår.

Helhetssyn inom fastighetsförvaltning är Mediatus nisch!